Cablu CHC, 85CF, 5 x 1.5, ElectroTermoMetria

19,00 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu CYABYF, 5 x 6, ElectroTermoMetria

24,00 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu coaxial, RG6U, ElectroTermoMetria

0,75 lei TVA Inclus

Cablu coaxial TV, cupru, G1817-6, Hepol

1,70 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu CYY, 2 x 2.5, ElectroTermoMetria

4,50 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu CYY, 3 x 1.5, ElectroTermoMetria

3,95 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu CYY, 3 x 2.5, ElectroTermoMetria

5,95 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu CYY-F, 3 x 4 mm

9,90 lei TVA Inclus /ML (metru lungime

Cablu CYY, 4 x 1.5, ElectroTermoMetria

5,90 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu FY, 2.5, ElectroTermoMetria

1,50 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYF, 16mm, sudura, ElectroTermoMetria

10,30 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYF, 25mm-sudura, ElectroTermoMetria

26,90 lei TVA Inclus

Cablu MYF 4, promo, ElectroTermoMetria

2,50 lei TVA Inclus

Cablu MYUP, 2 x 0.75, N+R pamblica, ElectroTermoMetria

1,10 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYYM, 2 x 1, ElectroTermoMetria

2,10 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYYM, 2 x 2.5, promo, Cablel

3,95 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYYM, 3 x 0,75, Cablel

2,50 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYYM, 3 x 2.5, ElectroTermoMetria

5,90 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYYM, 3 x 4, ElectroTermoMetria

8,90 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYYM, 4*0.75, Cablel

2,90 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu MYYM, 4 x 1, promo, ElectroTermoMetria

3,40 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYM, 2 x 1.5 mm

2,95 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYM, 3 x 1 mm

2,75 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYM, 3 x 1.5 mm, promo

3,90 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYM, 4 x 1.5 mm, promo

4,75 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYM, 4 x 2.5 mm, promo

8,50 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYM, 4 x 4 mm, promo

11,60 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYM, 5 x 2.5 mm, promo

10,90 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYUP, 2 x 0.75 mm, promo

1,30 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYYUP, 2 x 1 mm, promo

1,80 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYF, 1.5 mm

0,94 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYF, 10 mm

6,70 lei TVA Inclus /ML (metru lungime)

Cablu electric MYF, 2.5 mm

1,63 lei - 1,75 lei TVA Inclus

Cablu electric MYF, 6 mm

3,53 lei - 3,80 lei TVA Inclus

Cablu electric FY, 1.5 mm

0,92 lei - 0,99 lei TVA Inclus

Cablu electric FY, 4 mm

2,42 lei - 2,60 lei TVA Inclus